Life is better on a mountain bike. 

    mtb 9900 strava

Bestyrelse

Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamling 2020

Bestyrelsen: Der er valgt følgende: Britt Schmidt Andersen, Carsten Hjort, Charles Christensen, Rene Christensen og Tony Skov. På første bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen og siden opdates efterfølgende.

Formand  
Bestyrelsenmedlem Charles Christensen
Kasserer Britt Schmidt Andersen
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsenmedlem Carsten Hjorth
1. Suppleant Allan Vingborg Houe
2. Suppleant Michael Madsen

 

Vi ser frem til et godt samarbejde igennem 2020.